Windows 10 最值得安装的五款免费开源软件 | 零度解说

Windows 10 最值得安装的五款免费开源软件!

dism++:https://www.chuyu.me/zh-Hans/

WGestures:https://www.yingdev.com/projects/wgestures

KeePass:https://keepass.info/

Snipaste:https://www.snipaste.com/

Visualstudio:https://code.visualstudio.com/

 

请先暂停下你的广告拦截插件

或者将零度博客地址

加入你广告拦截器的白名单

我们需要你的支持

再次感谢!